Penukaran Domain Portal Alumni

Penukaran Domain Portal Alumni

Muhamad Amirul Ikhmal 2018-03-30 13:08:38

Domain portal Alumni dan Sistem Pengurusan Alumni (SPAL) telah bertukar dari http://technolicious.johor.uitm.edu.my/alumni kepada https://dimensikini.xyz/alumni/